Työtaito
Ratkaisukeskeisyys - Tavoitteellisuus - Voimavarat

Me annamme Avaimet

Tietoa meistä
About Brooklyn

Avaimet työelämän lukkoihin

Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana ei minun tarvitse olla tietoinen ohjattavien alasta, vaan tietyillä kysymyksillä vien keskustelua eteenpäin. Toisinaan voi olla jopa parempi, ettei minulla ole kokemusta ohjattavieni alasta, koska silloin on monesti helpompi esittää riittävän haasteellisia kysymyksiä. Näin työelämän tilanteet avautuvat ohjattaville uudella tavalla luoden uusia näkökulmia ja tavoitteita sekä ratkaisuja.

AVAIN

L=Läsnäolo
U=Unelma
K=Kannustus
K=Kanssakäyminen
O=Osallisuus
O=Onnistuminen
N=Näkökulma

LUKKO

A= Avain
V= Vuorovaikutus
A= aloitekyky
I=Ihmettely
N=Näkökulma

About Brooklyn
"AITO VUOROVAIKUTUS ALKAA IHMETTELYN NÄKÖKULMASTA JA LÄSNÄOLOSTA, JONKA AVULLA SYNTYY UNELMIA!"
Riitta Kovalainen - Työnohjauspalvelut
Our Service

Palvelumme

Mitä on työnohjaus?
Sen avulla on mahdollista tulla tietoiseksi omasta tavasta tehdä työtä sekä löytää uusia ajatuksia työn tekemiseen.
Työnohjaus antaa oivan mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.
Työnohjaus on säännöllistä 3-4 vk:n välein tapahtuvaa, työn sisällön ja prosessien tarkastelua koulutetun työnohjaajan avulla.

Mihin tilanteisiin työnohjausta tarvitaan?

– työssä jaksaminen
– muutokset työelämässä
– vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin parantuminen työyhteisössä
– työn tehokkuuden lisääminen
– työssä kehittyminen
– työn tavoitteiden tarkentuminen
– haastavat asiakassuhteet
– työyhteisön ilmapiirin parantuminen
– työyhteisön kriisi

Ratkaisukeskeisyys lyhyesti

– jos jokin ei ole rikki, älä korjaa
– kun tiedät mikä toimii, tee lisää
– jos jokin ei toimi, tee jotain muuta (DeJong, Kim Berg)

Kenelle työnohjausta?

Yksilö
Ryhmätyönohjaus, eri kokoonpanoja max 8-10 henkeä.
Työyhteisö
Esimiestyönohjaus

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen tavoite

Se mihin kiinnität huomion kasvaa. Ratkaisukeskeisyydessä ei jäädä miettimään ongelmia, vaan etsitään
uusia näkökulmia, miten voisi toimia toisin. Etsitään yhdessä mahdollisimman hyvää tulevaisuutta. Haetaan
voimavaroja ja onnistumisen hetkiä.
Ongelma on mahdollisuus ja hankalakin kokemus voi vahvistaa. Jos ongelmaa ei voi poistaa, etsitään
keinoja, miten voi parhaiten selviytyä. Ratkaisukeskeinen toimintatapa soveltuu kaikille eri aloille!
– innostava ilmapiiri, leikillisyys, huumori

Our Service

Mitä asiakkaamme sanovat

Riitta kuuntelee aktiivisesti ja paneutuu huolellisesti tilanteeseen. Hänen
tekemänsä kysymykset auttavat näkemään asiaa eri näkökulmista. Hänen
kommenttinsa ovat rohkaisevia ja ne luovat luottamusta siihen, että
hankalatkin tilanteet voidaan saada hoidetuksi.

Ratkaisukeskeisyys - Ei vatvota ongelmissa, vaan laajennetaan niitä, etsitään uusia näkökulmia

95%

Työnilo, voimavarat lisääminen

90%

Yksilön, yhteisön vahvuudet

65%

Ongelmissa vatvominen

20%

Tavoitteellisuus

90%

Riitta Kovalainen

Työnohjausasiakkaita on ollut: terveydenhoidosta, aikuiskoulutuksesta, terapiatyöstä, varhaiskavatuksesta.
Keskeinen työskentelytapani on keskustelu, mutta mielelläni voin käyttää myös niin halutessanne joitain toiminnallisisa menetelmiä. Joskus on hyvä työskentelyn eteenpäin ohjaamiseksi käyttää esimerkiksi kuvakortteja, joiden avulla päästään asioita nopeammin työstämään.
Mielelläni järjestän myös työyhteisöä voimaannuttavia tyhy-päiviä. Jos kiinnostuit tästä, niin ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Mietimme yhdessä juuri teidän yhteisönne tarpeisiin ja toivomuksiin sopivan rentouttavan, innostavan, vahvuuksia esiin nostavan ja työhyvinvointia ennalta vahvistavan päivän tai aamupäivän.
Parhaiten minut tavoittaa sähköpostitse, jonka kautta voimme sopia puhelinajan.
Olen Story Ry:n jäsen, (Suomen työnohjaajat ry:n)

OTA YHTEYTTÄ

Ota meihin yhteyttä niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.